Välkommen till vår blogg

Vi startade den här bloggen därför att vi tycker att svensk politisk analys alltför ofta domineras av (a) personer som inte faktiskt studerar de fenomen de kommenterar, och (b) att de flesta kommentarer inte lyckas så bra med att placera svensk politik i ett jämförande perspektiv. Vi vill  också göra det möjligt för de som studerar svensk politik från utlandet att delta i diskussionen, och därför innehåller bloggen även inlägg på engelska. Av naturliga skäl bloggar vi intensivast vid regeringsbildningar men vi lägger också ut fortlöpande kommentarer och analyser av aktuella politiska skeenden och viktig bakgrundsinformation.  Låt oss därför se om vi kan göra ett bidrag på dessa punkter. Om inte så stänger vi helt enkelt bloggen, vi lovar!

Bloggen är startad av fyra forskare som jobbar med svenska projekt om regeringar och koalitioner i parlamentariska demokratier. De fyra är:

Hanna Bäck, professor vid Lunds universitet, som driver projekten The Ideological Cohesion of Parliamentary Parties och Yes Minister! A Survey of Cabinet Ministers’ Influence on Social Policy in Seven West European Countries.

Torbjörn Bergman, professor vid Umeå universitet, med projektet Governments in Europe vid Södertörns högskola.

Johan Hellström, universitetslektor vid Umeå universitet, med projektet Representative Democracy in Europe.

Ann-Cathrine Jungar, docent vid Södertörns högskola, som driver projektet From the margins to the mainstream: Populist radical right parties and government formation in Europe.

Två doktorander som jobbar inom dessa projektär deltar också i bloggens provisoriska styrelse: Anders Backlund, Södertörns högskola, jobbar som doktorand inom Ann-Cathrin Jungars projekt vid Södertörn. Daniel Walther är doktorand inom Johan Hellströms projekt i Umeå och har också sin egen blogg där det går att läsa om politik och valprognoser: trefyranio.

Annonser