Välkommen till vår blogg

Vi startade den här bloggen hösten 2014 därför att vi tycker att svensk politisk analys alltför ofta domineras av (a) personer som inte faktiskt studerar de fenomen de kommenterar, och (b) att de flesta kommentarer inte lyckas så bra med att placera svensk politik i ett jämförande perspektiv. Men vi vill  också göra det möjligt för de som studerar svensk politik från utlandet att delta i diskussionen, och därför innehåller bloggen även inlägg på engelska. Av naturliga skäl bloggar vi intensivast vid regeringsbildningar men vi lägger också ut fortlöpande kommentarer och analyser av aktuella politiska skeenden och viktig bakgrundsinformation.  Låt oss därför se om vi kan göra ett bidrag på dessa punkter. Om inte så stänger vi helt enkelt bloggen, vi lovar!

Bloggens redaktionsråd består främst av forskare som jobbar med forskningsprojekt om regeringar, koalitioner och politiska partier i parlamentariska demokratier. Dessa är, i alfabetisk ordning:

Anders Backlund, Fil. dr. i statsvetenskap och forskare vid Södertörns högskola.

Torbjörn Bergman, professor i statsvetenskap vid Umeå universitet.

Niklas Bolin, docent i statsvetenskap vid Mittuniversitetet.

Hanna Bäck, professor i statsvetenskap vid Lunds universitet.

Johan Hellström, docent i Statsvetenskap vid Umeå universitet.

Ann-Cathrine Jungar, docent vid Södertörns högskola.

Daniel Walther, Fil. dr. i Statsvetenskap (tidigare vid Umeå universitet).

Är du forskare eller forskarstuderande och vill skriva ett gästinlägg i bloggen? Hör i sådana fall av dig till ”chefsredaktör”/webmaster Johan Hellström.

Annons